top of page
Stonehenge Circle

רישום כאזרח בריטי לילד שגר בעשר השנים הראשונות לחייו באנגליה

ילד שנולד באנגליה אחרי 1983 ובזמן לידתו הוריו לא היו אזרחים בריטים או תושבי קבע בבריטניה והוא חי לפחות את עשר השנים הראשונות בחייו באנגליה ולא שהה באותם עשר שנים יותר מ 90 יום (מקסימום 180 בשנה) מחוץ לאנגליה בכל אחת מעשר השנים הללו (ולא יותר מ 990 ימים בעשר השנים הללו), יכול להירשם כאזרח בריטי לפי סעיף (4)1 לחוקי האזרחות הבריטית (1981) באמצעות טופס T. מגיש הבקשה יצטרך להוכיח את לידתו באנגליה באמצעות תעודת לידה וכמובן את שהותו באנגליה ב 10 השנים הראשונות לחייו. בין הדרכים להוכחת השהות אפשר למצוא תיק רפואי של הילד מה NHS (שרות הבריאות הממלכתי באנגליה) מכתב מהגן אליו הלך הילד ומכתב מבית הספר המאשר כי הילד נכח בבית הספר בין השנים הנדרשות להוכחת תושבות באנגליה. בנוסף צריך לספק את הדרכון של הילד בכדי להוכיח שהשהות מחוץ לאנגליה בשנים הללו לא עלתה על המותר בתנאים להגשת הבקשה לרישום כאזרח בריטי. בנוסף יהיה על מגיש הבקשה להוכיח ״אופי טוב״, כלומר לא להיות בעל עבר פלילי או לעבור על חוקי ההגירה, אלא אם העברה לא הייתה נתונה לשליטתו, כלומר הוריו עברו על חוקי ההגירה והוא, מתוקף היותו קטין לא היה אחראי למעשים אלו. על מגיש הבקשה יהיה לספק שני מאמתים שיכולים להעיד על זהותו כאשר אחד מהם צריך להיות אדם שהיה בקשר מקצועי עימו כמו מורה או רופא והמאמת השני צריך להיות אזרח בריטי מעל גיל 25. מגיש הבקשה יתבקש להציג את הסכמת הוריו לרישום כאזרח אך גם אם לא יעשה זאת הבקשה לא תסורב בגין אי הסכמת הוריו לרישום. בניגוד להליך הרישום כאזרח באמצעות טופס MN1, בו הרישום חייב להתבצע עד גיל 18, הרישום באמצעות טופס T אינו מוגבל בגיל. לאחר שהתקבלה ההודעה ממשרד הפנים הבריטי על הצלחת הבקשה יתבקש מגיש הבקשה, באם הוא מעל גיל 18, להישבע אמונים למלך בטקס בבית השגריר, ילדים מתחת לגיל 18 אינם צריכים להישבע אמונים למלך ויקבלו את תעודת הרישום כאזרח ישירות הביתה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לשאול שאלות בנושא של אזרחות בריטית, לברר את זכאותכם או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה לאזרחות בריטית, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור, אינפורמציה נוספת תוכלו למצוא במאמרים נוספים, תודה.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page