top of page
Stonehenge Circle

מי יכול להיות מאמת בבקשה לרישום כאזרח בריטי ?

אם אתם זכאים להירשם כאזרחים בריטים, מכיוון שבעקבות אפליה מגדרית כלפי אבות UKF או כלפי אימהות UKM, לא ירשתם אזרחות בריטית מהוריכם ביום הולדתכם באופן אוטומטי, יהיה עליכם כמובן להוכיח את זכאותכם להירשם לפי הדרישות של משרד הפנים הבריטי ולצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים כמו תעודות לידה, תעודות נישואים ועוד.. אחת הדרישות של משרד הפנים הבריטי לבקשה לרישום כאזרח היא המצאת שני מאמתים שיאמתו את זהותכם על פי תמונה המצורפת לטופס האימות. משרד הפנים הבריטי דורש שני מאמתים העונים לדרישות הבאות: מאמת אחד צריך להיות אזרח בריטי מעל גיל 25 המכיר אתכם לפחות 3 שנים ואילו המאמת השני יכול להיות אזרח של כל מדינה, כלומר הוא בהחלט יכול להיות אזרח ישראלי. המאמת הישראלי צריך להיות בעל מקצוע המופיע ברשימת המקצועות המורשים לתפקיד המאמת, המפורסמת על ידי משרד הפנים הבריטי. ברשימה מופיעים מקצועות שאפשר להגיד שהמכנה המשותף שלהם הוא שהם מקצועות הדורשים אחריות ולכן בעלי המקצוע הנ״ל מצופים להיות בני אדם אמינים. בנוסף, אסור שלמאמתים יהיה קשר משפחתי אליכם או אחד אל השני וכמובן שאסור להמציא מאמת שהורשע בעברה פלילית בעשר שנים האחרונות. אם יש לכם שאלות על הליך הגשת הבקשה לרישום כאזרח אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לענות על שאלותיכם ואף לעזור לכם בהליך הגשת הבקשה, אינפורמציה נוספת תוכלו למצוא במאמרים נוספים, תודה.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page