top of page
Stonehenge Circle

מיהו אזרח בריטי ?

כידוע חוקי האזרחות הבריטים מורכבים ביותר, לכן כל מיקרה בו אדם טוען לאפשרות לכך שהוא אזרח בריטי, צריך להבחן לגופו. הסיבה למורכבות הזו היא שבעבר האימפריה הבריטית שלטה בחלקים נרחבים של העולם, ותושביה נחשבו עד 1949 כנתינים בריטים (British Subject), ב 1949 שונה התואר של אזרחי האימפריה הבריטית לתושבי הממלכה המאוחדת והקולוניות שלה

    מכיוון שהאימפריה הבריטית שלטה בכל כך הרבה מדינות בזמנים .(CUKC - Citizens of the United Kingdom and Colonies)

שונים ותחת הגדרות שונות של רמת שלטון בכל אחת ואחת מהמדינות הללו, נוצרו הרבה מאוד מקרים וחוקים ספציפיים לכל אחת מהמדינות הללו ולמשקל של היוולדות בכל אחת מהמדינות הללו בזמנים שונים. בנוסף חלו גם שינויים משמעותיים בחוקי האזרחות של משרד הפנים הבריטי בעיקר בשנים: 1949, 1983 ו 2006 שביטלו אפשרויות שונות לזכאות לאזרחות בריטית והוסיפו אפשרויות חדשות, כך שאם אתם, הוריכם או סבכם נולדתם בין השנים הללו באנגליה או מחוצה לה, תהייה לכך השפעה ניכרת על הזכות שלכם להיות או להפוך לאזרחים בריטים. בנוסף לכך, בעבר יכלו כל תושבי האימפריה לגור בכל רחבי האימפריה כולל בבריטניה עצמה, אך ב 1983 נכנס לתוקף שינוי בחוק שיצר מעמד חדש: אזרח בריטי (British Citizen) שהפך את כל השוהים באנגליה לאזרחים בריטים אך לא שינה את מעמד האזרחות של כל אלו שהתגוררו בשאר רחבי האימפריה, הם אמנם נשארו אזרחי האימפריה אך ללא זכות כל שהיא להתגורר ולעבוד באנגליה או היכולת לקבל כל זכות אחרת של אזרח בריטי על מלא, מלבד אותם אזרחי האימפריה שבמפורש ניתנה להם זכות זו, אם על ידי רישום כאזרחים בריטים או התאזרחות באנגליה. אם אתם חושבים שיש איזושהיא אפשרות שאתם אזרחים בריטים מלידה או שיש לכם את הזכות להפוך לכאלה, את מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לברר זאת עבורכם.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page