top of page
Stonehenge Circle

ויזת עבודה לבעלי מקצוע בתחום הבנייה

עקב מחסור חמור בכוח עבודה בתחום ענף הבנייה באנגליה, הוסיף בעת האחרונה משרד הפנים הבריטי באופן יוצא דופן את המקצועות הנ״ל לרשימת המקצועות הנדרשים והמורשים לשם קבלת ויזת עבודה באנגליה (Eligible Occupations List), מקצועות הקשורים בבניית בתים: בנאים המתמחים בהנחת לבנים, בנאים המתמחים בבניית גגות, טייחים ונגרים. מקצועות נוספים שהוספו לרשימה הם מקצועות בענף הדייג. בגלל המחסור הקשה במקצועות אלה באנגליה, הקלו השלטונות בדרישות לקבלת ויזת העבודה כמו הדרישה לשכר המינימום המוצע לעובד ואגרת בקשה מופחתת לצורך קבלת הויזה. לעומת זאת, מגיש הבקשה יצטרך עדיין להוכיח יכולת כתיבה, קריאה, דיבור והבנת הנשמע באמצעות מבחן שיתקיים באחד המרכזים המורשים לכך. בנוסף יצטרך מגיש הבקשה לקבל הצעת עבודה ממעסיק המורשה על ידי משרד הפנים הבריטי להעסקת עובדים זרים. לאחר קבלת הצעת עבודה ממעסיק כזה, ינפיק המעסיק מסמך הנקרא: Certificate Of Sponsership) COS) שהוא המסמך העיקרי המשמש להגשת הבקשה לויזה למשרד הפנים הבריטי. המקצועות הנ״ל התווספו לרשימה הכוללת כבר מקצועות כמו: עובדי סיעוד, מהנדסים, מעצבי אתרים וטכנאי מעבדה שנמצאים בעדיפות גבוהה כמו גם עובדים במקצועות הרפואה. הוספת מקצועות הבנייה לרשימת המקצועות הנדרשים באנגליה נובעת בעיקר בגלל הברקסיט, שיצר מצב בו עובדים ארופאים במקצועות הללו אינם יכולים יותר לבוא ולעבוד באנגליה באופן חופשי כמו בעבר ולכן נוצר מחסור חמור בעובדים בתחומי הבנייה באנגליה, מה שמעכב בניית בתים חדשים ותשתיות נחוצות באנגליה ופוגע באופן קשה בהתפתחות הכלכלה בבריטניה. תחום נוסף שסובל ממחסור חמור בידיים עובדות הוא תחום הדייג שמהווה חלק חשוב מהכלכלה באנגליה. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור, אינפורמציה נוספת תוכלו למצוא במאמרים נוספים, תודה.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page