top of page
Stonehenge Circle

אזרחות בריטית לילדים שאומצו מחוץ לגבולות אנגליה

האם ילד מאומץ יהיה אוטומטית אזרח בריטי אם יאומץ על ידי הורים בריטים ?

ילדים שאומצו מחוץ לגבולות בריטניה על ידי אזרחים בריטיים, עשויים להיות זכאים אוטומטית לאזרחות בריטית. אם אימוץ הילד נחשב לאימוץ רשמי לפי תנאי האימוץ של משרד הפנים הבריטי, והינו עומד בדרישות הבאות בתאריך האימוץ:

-  האימוץ אינו פורמלי או זמני.

-  לפחות אחד מההורים המאמצים (אם מדובר באימוץ משותף) חייב להיות אזרח בריטי שלא בירושה בזמן מתן צו האימוץ.

-  ההורה או ההורים המאמצים (אם מדובר באימוץ משותף) חייבים להיות להתגורר באופן קבוע בבריטניה בזמן מתן צו האימוץ.

-  בית המשפט באנגליה או בטריטוריה של בריטניה מעביר צו שמאשר את האימוץ. 

-  הקטין אומץ לפי תנאי האימוץ הבינלאומיים של אמנת האג.

-  על פי חוק המדינה שבה בוצע האימוץ הילד, הילד הוא ילדם של ההורים המאמצים בלבד והקשר המשפטי עם המשפחה היולדת

 

   הופסק לחלוטין.

-  האימוץ אינו עניין של נוחות שנועד להקל על קבלת אזרחות בריטית לילד.

אם כל הדרישות מתקיימות, אין צורך להגיש בקשה לרישום כאזרח בריטי עבור הילד, והוא רשאי להגיש בקשה לקבלת דרכון בריטי ראשון. אימוץ בכל נסיבות אחרות לא מבטיח שהילד המאומץ יקבל אזרחות בריטית באופן אוטומטי.

מהי "אמנת אימוץ" ?

המונח 'אמנה' מתייחס לאמנת האג משנת 1993 בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה בכל הקשור לאימוץ בין מדינות. אימוץ אמנה מתקיים אך ורק במדינה שבה אמנת האג בתוקף, והאימוץ חייב להיות מאושר גם לפי סעיף 23(1) לאמנה אשר קובע כי האימוץ שאושר על ידי מדינת האימוץ חייב להיות בהתאם לתקנות האמנה.

במילים פשוטות, אם השגת את תעודת אימוץ בדגש על סעיף 23 של אמנת האג, אז אתה יכול להיות בטוח שהאימוץ הוא אימוץ לפי אמנה.

אזרחות בריטית לפי רישום

במידה והאימוץ לא עומד בקריטריונים הנדרשים, הילד המאומץ יכול להירשם כאזרח בריטי לפי סעיף 3(1) לחוק האזרחות הבריטית משנת 1981. ניתן להגיש בקשה לרישום כאזרח בריטי אך ורק כאשר הילד הוא קטין, כלומר הוא מתחת לגיל 18. לאחר הגיעו של הילד לגיל 18, לא תהיה אפשרות לרשום את הילד כאזרח בריטי.

 

 

 

מה קורה לאזרחות הנוכחית של הילד המאומץ אם תינתן לו אזרחות בריטית?

לפני הגשת בקשה לרישום ילד מאומץ כאזרח בריטי, חשוב לבדוק את חוקי הלאום של אזרחותו הנוכחית של הילד. במדינות מסוימות, אדם יאבד אוטומטית את אזרחותו אם יהפוך לאזרח של מדינה אחרת, כמו לדוגמה דרום אפריקה. 

זמן הטיפול של משרד הפנים הבריטי בבקשה לרישום הילד המאומץ כאזרח בריטי הוא 6 חודשים.

אם אתם חושבים שילדכם המאומץ זכאי לקבלת אזרחות ודרכון בריטי ואתם מעוניינים לודא זאת או שאתם צריכים עזרה בתהליך

הרישום והוצאת הדרכון, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לייעץ או לעזור בתהליך.

אינפורמציה נוספת תוכלו למצוא במאמרים נוספים, תודה.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page