top of page
Stonehenge Circle

ויזת עבודה למקצועות הרפואה והסיעוד

אם אתם עוסקים באחד ממקצועות הרפואה והסיעוד (רופאים, אחיות, מטפלים סיעודיים או מקצוע רפואי אחר) ואתם מעוניינים להגר לאנגליה יחד עם בני משפחתכם, והתקבלתם לעבודה ב NHS (שרותי הבריאות הממלכתיים באנגליה) או באחד המוסדות המורשים על ידי משרד הפנים הבריטי, יתכן ותוכלו להגיש בקשה לויזת עבודה למקצועות הרפואה והסיעוד באנגליה או באנגלית Health and Care Worker visa. אחת הדרישות לקבלת ויזה זו היא שסוג העבודה שלכם מופיע ברשימת המקצועות המורשים להעסקת עובדים זרים באנגליה (Eligible Occupations List) והשכר שלכם עבור עבודה זו הוא לפחות המינימום שנקבע על ידי משרד הפנים הבריטי או השכר המקובל בשוק (הגבוה מבינהם) למקצוע (Going rates for Eligible Occupation), במיקרים מסוימים, גובה השכר הנדרש יכול להיות נמוך יותר. תהליך הגשת הבקשה מתחיל עם קבלת ה: COS) Certificate Of Sponsership) מהמעביד ובהתאם למה שכתוב בו מתנהלת הכנת המסמכים הדרושים לשם הגשת הבקשה. יש להגיש את הבקשה לויזה בתוך 3 חודשים מתאריך הנפקת ה COS. דרישה נוספת לקבלת הויזה היא הוכחת יכולת כתיבה, קריאה, דיבור והבנת הנשמע באנגלית, ברמה של לפחות B1 על ידי מבחן SELT המתבצע בחברה מאושרת על ידי משרד הפנים הבריטי. דרישה נוספת היא אישור העדר רישום פלילי. לאחר קבלת הויזה תוכלו, ביחד עם בני משפחתכם, לשהות באנגליה תקופה של עד 5 שנים ולאחר מכן תוכלו להגיש בקשה להארכה של עד 5 שנים נוספות או להגיש בקשה לתושבות קבע ILR. לאחר שנה באנגליה כתושבי קבע תוכלו להגיש בקשה לאזרחות בריטית. את הבקשה אפשר להגיש עד 3 חודשים לפני תאריך תחילת העבודהממלאים אותה באינטרנט ואת המסמכים מעלים לאתר החברה שמייצגת את משרד הפנים הבריטי בישראל TLScontact. לאחר הגשת הבקשה נקבעת פגישה ביומטרית בה מצטלמים, נלקחות טביעות האצבעות ומפקידים את הדרכון. זמן הטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי הוא שלושה שבועות ואת הדרכון מקבלים חזרה הביתה באמצעות שליח של DHL. כל בן משפחה צריך להגיש בקשה נפרדת. מגיש הבקשה ובני משפחתו אינם נדרשים לשלם אגרת בריאות ממלכתית באנגליה. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

 

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page