top of page
Stonehenge Circle

ויזת מחקר

אם אתם חוקרים או מרצים וקיבלתם מענק או מילגת מחקר מאוניברסיטה באנגליה, תוכלו להגיש בקשה לויזת מחקר באנגליה הנקראת: GAE) Government Authorised Exchange). תהליך הגשת הבקשה מתחיל לאחר שמקבלים את ה: Certificate Of Sponsership) COS) מהמעסיק ובהתאם למה שכתוב בו מתנהלת הכנת המסמכים הדרושים לשם הגשת הבקשה. יש להגיש את הבקשה לויזה בתוך 3 חודשים מתאריך הנפקת ה COS. עלות הבקשה היא £259, וכל בן משפחה צריך להגיש בקשה נפרדת. בנוסף לאגרת הבקשה יש לשלם אגרת בריאות ממלכתית בסך של £624 עבור כל שנה ועבור כל מגיש בקשה. לאחר קבלת הויזה תוכלו ביחד עם בני משפחתכם לנסוע לאנגליה לתקופה של עד שנתיים. את הבקשה אפשר להגיש עד 3 חודשים לפני תאריך תחילת המחקר, ממלאים את הבקשה באינטרנט ואת המסמכים הנדרשים מעלים לאתר החברה שמייצגת את משרד הפנים הבריטי בישראל TLScontact. לאחר הגשת הבקשה קובעים את הפגישה ביומטרית בה מצטלמים, נלקחות טביעות האצבעות ומפקידים את הדרכון. זמן הטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי הוא שלושה שבועות ואת הדרכון מקבלים חזרה הביתה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

 

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page