top of page
Stonehenge Circle

ויזת לימודי אנגלית

אם אתם מעוניינים ללמוד אנגלית באנגליה לתקופה של בין 6 ל 11 חודשים, יתכן ותוכלו להגיש בקשה לויזת לימודי אנגלית באנגליה או באנגלית Short-term study visa.  אתם צריכים להיות לפחות בני 16, להוכיח שהתקבלתם ללימודים במוסד מאושר ולהוכיח שיש ברשותכם מספיק כסף בכדי לשלם את שכר הלימוד ולכלכל את עצמכם בעת שהותכם באנגליה. עלות הבקשה £200 ובנוסף יש לשלם £470 עבור ביטוח בריאות ממלכתי. ויזת לימודי אנגלית לא ניתנת להארכה וגם לא ניתן להביא בני משפחה כנתמכים לויזה זו. הטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי לוקח בדר״כ שלושה שבועות. את הבקשה אפשר להגיש עד 3 חודשים לפני תחילת הלימודים, ממלאים אותה באינטרנט ואת המסמכים מעלים לאתר החברה שמייצגת את משרד הפנים הבריטי בישראל TLScontact. לאחר הגשת הבקשה נקבעת פגישה ביומטרית בה מצטלמים, נלקחות טביעות האצבעות ומפקידים את הדרכוןאת הדרכון מקבלים חזרה הביתה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page