top of page
Stonehenge Circle

ויזת כישרון יוצא דופן

אם אתם בעלי כישורים יוצאי דופן בתחום התמחותכם שהוא, מחקר אקדמי או אומנויות ותרבות או טכנולוגיה דיגיטלית, תוכלו להגיש בקשה לויזת כשרון מיוחד או באנגלית Global Talent visa. בכדי להיות זכאים לויזה זו, תצטרכו לקבל המלצה מאחד הגופים המוסמכים לכך באנגליה בתחומים השונים: מחקר אקדמי או אומנויות ותרבות או טכנולוגיה דיגיטלית המאשרת שאתם מובילים בתחומכם או בעלי פוטנציאל להיות מובילים בתחומכם. אפשרות נוספת לזכאות לויזה זו (אם אין ברשותכם מכתב המלצה כנדרש), היא להיות זוכה בפרס המופיע ברשימה הזו. במיקרה של קבלת המלצה מגוף מוסמך לכך, יש להגיש את הבקשה לויזה תוך 3 חודשים מיום הנפקת המכתב. לאחר קבלת הויזה תוכלו, ביחד עם בני משפחתכם, לשהות באנגליה תקופה של עד 5 שנים ותוכלו גם להאריך את הויזה הזו ללא הגבלה. לאחר 3 או 5 שנים של שהות באנגליה, תלוי בתחום התמחותכם, תוכלו גם להגיש בקשה לתושבות קבע ILR. לאחר שנה באנגליה כתושבי קבע תוכלו להגיש בקשה לאזרחות בריטית.זמן הטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי הוא שלושה שבועות לבקשות שמוגשות מחוץ לאנגליה ושמונה שבועות לבקשות שמוגשות בתוכה. עלות הבקשה היא £623 וכל בן משפחה צריך להגיש בקשה נפרדת. בנוסף לאגרת הבקשה יש לשלם אגרת בריאות ממלכתית בסך של £624 לכל שנה עבור כל מגיש בקשה. לאחר הגשת הבקשה נקבעת פגישה ביומטרית בחברה שמייצגת את משרד הפנים הבריטי בישראל TLScontact בה מצטלמים, נלקחות טביעות האצבעות ומפקידים את הדרכון. את הדרכון מקבלים חזרה הביתה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page