top of page
Stonehenge Circle

ויזת ביקור למטרת נישואין

אם אתה מעוניינים להתחתן עם בן אן בת זוג בריטי, ואתם מעוניינים לקיים את החתונה באנגליה, אבל אתם לא מעונינים להשאר או להגר לשם, יש אפשרות להגיש בקשה לויזת ביקור למטרת נישואין או באנגלית Marriage Visitor visa. אחת הדרישות לשם קבלת הויזה היא שהחתונה תתקיים במקום בעל רשיון לקיום חתונות. מכיוון שזו ויזת ביקור ולא ויזת הגירה, תוקף השהיה המותר הוא מקסימום 6 חודשים והיא לא ניתנת להארכה, ובזמן השהות באנגליה לא ניתן לעבוד או ללמוד. ניתן להגיש את הבקשה עד 3 חודשים לפני מועד הנסיעה המתוכנן והטיפול בבקשה על ידי  משרד הפנים הבריטי לוקח 3 שבועותאת הבקשה ממלאים באינטרנט ואת המסמכים מעלים לאתר החברה שמייצגת את משרד הפנים הבריטי בישראל TLScontct. עלות הבקשה היא £100. לאחר הגשת הבקשה נקבעת פגישה ביומטרית בה מצטלמים, נלקחות טביעות האצבעות ומפקידים את הדרכון. את הדרכון מקבלים חזרה הביתה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.  

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page