top of page
Stonehenge Circle

רישום כאזרח בריטי לאדם שנולד מחוץ לאנגליה לפני 1983 לאם בריטית
                              שגם היא נולדה מחוץ לאנגליה                                                                            

אם נולדתם מחוץ לאנגליה לפני 1983 לאם בריטית שנולדה גם היא מחוץ לאנגליה, אינכם אזרחים בריטים, אך יתכן כי תוכלו להפוך לכאלה בעיקבות פסיקת בית המשפט העליון בסקוטלנד מ 2018. הפסיקה קובעת כי על משרד הפנים הבריטי לרשום אנשים שנסיבות הולדתם דומות לסיטואציה המתוארת למעלה, כאזרחים בריטים. הסיבה לפסיקה הזאת נובעת מעיוות בחוק שהיה קיים לפני 1983 שגרם לאפלייה מגדרית. אמהות לא יכלו להוריש את אזרחותן הבריטית לילדיהן בעוד אבות יכלו לעשות זאת. הפלייה נוספת נגרמה מכיוון שבעיקבות ההפליה הזאת, אמהות גם לא יכלו לרשום את ילדיהן כאזרחים בריטים אם נולדו מחוץ לאנגליה, בעוד שאבות יכלו לעשות זאת. פסיקת בית המשפט העליון קבעה שעל משרד הפנים הבריטי לנהוג כאילו רשמה האם את ילדיה כאזרחים בריטים. בכך נפתחה האפשרות להרבה אנשים שהם ילדים לאמהות בריטיות, שנסיבות הולדתם הם כאלה, להפוך לאזרחים בריטים. בכדי להגיש את הבקשהיש לספק למשרד הפנים הבריטי בין השאר מסמכים המוכיחים את זכאותכם, את אזרחותה של אימכם ועוד מסמכים שונים שנועדו לאמת את זהותכםהטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי לוקח כ 6 חודשים ובסיומו מוזמן מגיש הבקשה להשבע אמונים למלך אנגליה בבית השגריר הבריטי ברמת גן ובכך הופך לאזרח בריטי. מכיוון שהבקשה הזאת לרישום כאזרח בריטי היא תיקון עוול, משרד הפנים הבריטי אינו גובה עמלה עבור הגשת הבקשה אבל גובה £130 עבור טקס ההשבעה. לאחר קבלת תעודת הרישום כאזרח ניתן להגיש בקשה לדרכון בריטי ראשון שהטיפול בה לוקח בדר״כ בין חודש לחודשיים ובסופה הדרכון הבריטי מגיע לבית מגיש הבקשה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשות הללו, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page