top of page
Stonehenge Circle

רישום כאזרח בריטי לאדם שנולד מחוץ לאנגליה לפני 1983 לאם בריטית

אם נולדת מחוץ לאנגליה לפני 1983 לאם בריטית שנולדה באנגליה או התאזרחה או עברה רישום כאזרחית בריטית לפני יום הולדתך, את או אתה אינכם אזרחים בריטים. לעומת זאת אם נולדת מחוץ לאנגליה לפני 1983 לאב בריטי שנולד באנגליה או התאזרח או עבר רישום כאזרח בריטי לפני יום הולדתך, את או אתה אזרחים בריטים. המצב הזה נוצר עקב ההפליה המגדרית שהיתה קיימת באנגליה לפני 1983 בכל הקשור להורשת אזרחות בריטית לילדים, אמהות בריטיות לא הורשו להוריש את אזרחותן הבריטית לילדיהן. ההפליה הזאת תוקנה ב 1983 וב 2006 אף תוקנה רטרואקטיבית, מה שמאפשר כעת לילדים לאם בריטית שלא הוכרו כאזרחים בריטים בעת לידתם להרשם כאזרחים בריטים. בכדי להגיש את הבקשה יש לספק למשרד הפנים הבריטי מסמכים המאשרים את זכאותכם ואת זהותכם. הטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי לוקח כ 6 חודשים ובסיומו מוזמן מגיש הבקשה להשבע אמונים למלך אנגליה בבית השגריר הבריטי ברמת גן ובכך הופך לאזרח בריטי. מכיוון שהבקשה הזאת לרישום כאזרח בריטי היא תיקון עוול, משרד הפנים הבריטי אינו גובה עמלה עבור הגשת הבקשה אבל גובה £130 עבור טקס ההשבעה. לאחר קבלת תעודת הרישום כאזרח ניתן להגיש בקשה לדרכון בריטי ראשון שהטיפול בה לוקח בדר״כ בין חודש לחודשיים ובסופה הדרכון הבריטי מגיע לבית מגיש הבקשה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשות הללו, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

 

 

 

 

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page