top of page
Stonehenge Circle

רישום כאזרח בריטי לאדם שנולד לאב בריטי שלא היה נשוי לאימו בעת לידתו

אם נולדתם לאב בריטי, באנגליה או מחוצה לה, בין התאריכים 01.09.1983 - 01.07.2006, והוריכם לא היו נשואים בעת לידתכם ולא נישאו אחד לשניה לאחר לידתכם, אינכם אזרחים בריטים אך תוכלו להפוך לכאלה. לפי חוקי האזרחות הבריטים, עד שנת 2006, אדם נחשב לאב לילד רק אם היה נשוי לאם בעת הלידה. כלומר, אב בריטי שלא היה נשוי לאימו של הנולד לא יכול היה להוריש את אזרחותו לילדיו. בשנת 2006 תוקן העוול המגדרי הנ״ל וגם אם האב לא היה נשוי לאם בעת הלידה הוא עדיין נחשב האב לצורכי אזרחות בריטית. בנוסף, לרווחת אזרחים בריטים פוטנציאלים רבים, תוקן העוול המגדרי הנ״ל גם באופן רטרואקטיבי, כלומר כל מי שנולד לתוך הסיטואציה הנ״ל לפני 2006, יוכל להגיש בקשה לרישום כאזרח בריטי לפי החוק המתוקן, כלומר, אפילו אם אביך לא היה נשוי לאימך בעת הלידה או לאחריה. בכדי להגיש את הבקשה יש לספק למשרד הפנים הבריטי מסמכים המאשרים את זכאותכם ואת זהותכם. הטיפול בבקשה על ידי משרד הפנים הבריטי לוקח כ 6 חודשים ובסיומו מוזמן מגיש הבקשה להשבע אמונים למלך אנגליה בבית השגריר הבריטי ברמת גן ובכך הופך לאזרח בריטי. מכיוון שהבקשה הזאת לרישום כאזרח בריטי היא תיקון עוול, משרד הפנים הבריטי אינו גובה עמלה עבור הגשת הבקשה אבל גובה £130 עבור טקס ההשבעה. לאחר קבלת תעודת הרישום כאזרח ניתן להגיש בקשה לדרכון בריטי ראשון שהטיפול בה לוקח בדר״כ בין חודש לחודשיים ובסופה הדרכון הבריטי מגיע לבית מגיש הבקשה באמצעות שליח של DHL. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשות הללו, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

 

 

 

 

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page