top of page
Stonehenge Circle

רישום ילד מאומץ כאזרח בריטי

אם אתם אזרחים בריטים שנולדו או התאזרחו באנגליה, ואימצתם ילד ואתם מעוניינים להעביר אליו או אליה את אזרחותכם, יתכן והמיקרה שלכם מתאים לנהלים של משרד הפנים הבריטי בנוגע לילדים מאומצים ואזרחות, ההליך נקרא רישום כאזרח בריטי (MN1) והוא לוקח כחצי שנה. בסיומו מתקבלת תעודת רישום כאזרח עבור הילד. חשוב לציין כי בהליך הספציפי הזה יהפוך הילד לאזרח בריטי שיכול להוריש את אזרחותו לילדים שיוולדו לו או לה מחוץ לאנגליה. בכל מיקרה הגשת הבקשה לרישום חייבת להתבצע לפני יום ההולדת 18 של הילדים. את הבקשה ממלאים באינטרנט, מדפיסים ושולחים אותה בצרוף המסמכים המוכיחים את הזכאות למשרד הפנים באנגליה. בין המסמכים הנדרשים לבקשה זו יש את צו האימוץ, דו״ח של משרד הרווחה ומסמכים נוספים בכדי לאמת את זהותו של הילד. לאחר הגשת הבקשה תתקבל הזמנה לפגישה ביומטרית קצרה עבור הילדים במשרד נציגי משרד הפנים הבריטי בתל אביב TLScontactלאחר קבלת תעודת הרישום אפשר להגיש בקשה לדרכון בריטי ראשון עבור הילדים. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

 

 

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page