top of page
Stonehenge Circle

רישום ילד כאזרח בריטי

אם את או אתה אזרחים בריטים שנולדו מחוץ לאנגליה להורה בריטי, הילדים שלכם שיוולדו באנגליה יהיו אזרחים בריטים. אבל לעומת זאת אם ילדיכם יוולדו מחוץ לגבולות אנגליה הם לא יהיו אזרחים בריטים מלידה. למרות זאת עדיין יש אפשרות לרשום אותם כאזרחים בריטים בשני מיקרים ספציפיים. דרך אחת לרשום את ילדיכם כאזרחים בריטים תלויה בכך ששהיתם תקופה של 3 שנים באנגליה לפני הולדת הילדים. הרישום הוא לפי סעיף (2)3 לחוקי האזרחות הבריטים (1981). הדרך השניה לרישום הילדים כאזרחים בריטים תלויה בכך שתעברו לגור באנגליה למשך שלוש שנים ביחד עם הילדים, הרישום הוא לפי סעיף (5)3 לחוקי האזרחות הבריטים (1981). בכל מיקרה הגשת הבקשה לרישום חייבת להתבצע לפני יום ההולדת 18 של הילדים, כלומר במיקרה של רישום לפי סעיף (5)3 המעבר לאנגליה צריך לקרות לפני יום ההולדת 15 של הילדים. את הבקשה ממלאים באינטרנט והטיפול בבקשה לוקח כחצי שנה. לאחר הגשת הבקשה תתקבל הזמנה לפגישה ביומטרית קצרה עבור הילדים במשרד נציגי משרד הפנים הבריטי בתל אביב TLScontactלאחר קבלת תעודת הרישום אפשר להגיש בקשה לדרכון בריטי ראשון עבור הילדים. אם אתם רוצים לברר את זכאותכם, לשאול שאלות הבהרה או שאתם צריכים עזרה בתהליך הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom
bottom of page